Bilim Kurulu

Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ali AKAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ercan ALKAYA, Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH, Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Erhan AYDIN, İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nergis BİRAY, Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Sandybai BORANBAYEV, Regional Social-Innovational University (Kazakistan)

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Zayabaatar DALAİ, National University of Mongolia (Moğolistan)

Prof. Dr. Celal DEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Başkent Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ, İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN, İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Enkhtsetseg DUGARSUREN, National University of Mongolia (Moğolistan)

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Feyzi ERSOY, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ, Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Başkent Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nadir İLHAN, Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe İLKER, Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Leyla KARAHAN, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet KARTAL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ceval KAYA, Ardahan Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ, Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa KOÇ, Bilecik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Abdullah KÖK, Antalya Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Vefa NALBANT, Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Can ÖZGÜR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN, Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Firdaus RAHIMOVA, Rusya İlimler Akademisi, (Rusya)

Prof. Dr. Anarkul SALKINBAY, Al-Farabi Kazakh Notional Univertisy (Kazakistan)

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA, İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nesrin SİS, İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Serkan ŞEN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Turgut TOK, Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Selahattin TOLKUN, Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Funda TOPRAK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Mahur TULUM, Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Vahit TÜRK, İstanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Minsylu USMANOV, Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER, Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA, Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Lindita XHANARİ LATİFİ, Tiran Üniversitesi (Arnavutluk)

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Talip YILDIRIM, Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Emine YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Alfiya YUSUPOVA, Kazan Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Ferit YUSUPOV, Kazan Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Aleksandr TSOI, Lodz Üniversitesi (Polonya)

Prof. Dr. Siham Abdulmecit Ahmet ZENGİ, Bağdat Üniversitesi (Irak)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Doç. Dr. Gızılgül ABDULLAYEVA, Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)

Doç. Dr. Gülnara ALİYEVA KOŞKUN, Bakü Slavyan Üniversitesi (Azerbaycan)

Doç. Dr. Özgür AY, Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bülent BAYRAM, Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Sema ASLAN DEMİR, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Şaban DOĞAN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ, Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. İlhan ERDEM, İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Faruk GÖKÇE, Dicle Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bülent GÜL, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Galibe HACIYEVA, Nahçıvan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)

Doç. Dr. Özay KARADAĞ, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Zoya KİRİLLOVA, Kazan Federal Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Doç. Dr. Mustafa KURT, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Alpaslan OKUR, Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Olga RADOVA, Moldova Bilimler Akademisi (Moldova)

Doç. Dr. Oksana SOROKİNA, Çuvaş Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Doç. Dr. Nezir TEMUR, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Venera ANARBEKOVA, Celalabad Devlet Üniversitesi (Kırgızistan)

Dr. Juliana BARTA, Macaristan Bilimler Akademisi (Macaristan)

Dr. Öğr. Üyesi Elsev BRİNA LOPAR, Ukshin Hoti Prinzen Üniversitesi (Kosova)

Dr. Öğr. Üyesi Ankhbayar DANUU, National University of Mongolia (Moğolistan)

Dr. Firuz FEVZİ, Kabil Devlet Üniversitesi (Afganistan)

Dr. Öğr. Üyesi Genç Osman GEÇER, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Nuran MALTA-MUHAXHERI, Priştina Üniversitesi (Kosova)

Dr. Öğr. Üyesi Yuliia TARASIUK, Odessa Meçnikov Miili Üniversitesi (Ukrayna)