Sempozyum Hakkında

Toplumu meydana getiren bireyler arasında iletişim sağlamak gibi bir işlevden öte, bireysel ve toplumsal birçok başka özelliği bünyesinde barındıran diller; muhtevaları, yaşları, fiziksel / çevresel özellikleri itibariyle de tanımlanabilir, aralarında sıralanabilir yahut tasnif edilebilirler. Bu bağlamda yaklaşık on dört asırdır kesintisiz bir yazı dili olarak tanıklanabilen Türk dili, dünyanın en yaşlı dillerinden biridir. Bu yaşı itibariyle dünyanın en deneyimli dillerinden biridir. Öyle ki dillerin ancak belli bir düzeye eriştikten sonra görülebilen özellikleri, Türk dilinde erken tarihli metinlerden itibaren bariz bir şekilde takip edilebilmektedir. Türk dili bu özelliği ile de dünyanın en işlenmiş dillerinden biridir.

Öte yandan Türk dili, bugün, Avrupa içlerinden Çin’e, Kuzey Sibirya’dan Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada konuşulabilen, yaygın bir dildir. Bu çerçevede Türk dili, dünyanın en fazla konuşulan ve en geniş coğrafyaya yayılmış dillerinden biridir. Türk dili bugün iki yüz elli milyonu aşkın konuşuru ile ana dilini konuşan topluluklar içerisinde dünyanın en büyük dillerinden biridir.

Tarihin derinliklerinden bugüne, sözlü edebiyat geleneği çerçevesinde aktarılmış sayısız eserin yanı sıra, yazılı birçok esere de sahip olan Türk dili, yukarıda birkaçı zikredilmiş olan özellikleri itibariyle bir "dünya dili"dir. Gerçek manada, bugün dünyada konuşulan / yazılan dillerin tamamı bir dünya dilidir. Bununla birlikte “dünya dili” ile kastedilen, Türk dilinin dünyadaki diller arasında her bakımdan öncelikli ve ayrıcalıklı oluşudur.

Bugün Türk dili, Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Arap yarımadası ve Afrika’daki topluluklar arasında en fazla öğrenilmek istenen dillerden biridir. Türk diline bu kadar ilgi gösterilmesi, kuşkusuz konuşurlarının sahip olduğu tarihsel birikim ve bu birikim sayesinde bölgede bıraktığı tesirdir. Bu bağlamda yurt içi ve dışındaki birçok kurum ve kuruluşun da katkısıyla Türk dili “dünya dili” olma hüviyetini somutlaştırmış durumdadır.

İlki 2008 yılında Başkent Üniversitesinde gerçekleştirilen Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, zaman içerisinde gelenekselleşmiş ve bu yıl itibariyle onuncusuna erişmiştir. Buna göre X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nun Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yapılacak olması, hem Eskişehir hem de üniversitemiz adına anlamlı ve gurur vericidir. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti olan Eskişehir, Türk dünyasına yönelik sosyo-kültürel ve iktisadi toplantılar bakımından deneyimlidir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, yaklaşık elli yıllık birikimi ve tecrübesi ile Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Tıp ve mühendislik bilimlerinin yanında sosyal bilimlerde de sadece ülkemizin değil, dünyanın da en önemli üniversitelerinden biri olma kararlılığında olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde, ses bayrağımız olan Türk dili ile ilgili uluslararası bir sempozyumun yapılacak olması memnuniyet vericidir.

Türk dili üzerine araştırma yapan siz değerli akademisyenleri / araştırmacıları 17-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yapılacak olan "X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu"nda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu