Kabul Edilen Bildiriler

Değerli Katılımcılar,

Her şeyden önce “X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”na gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ediyoruz. Sempozyuma beş yüz yirmi bildiri özeti gelmiş; her bir bildiri, özet gönderme süreci tamamlandıktan hemen sonra değerlendirilmek üzere iki alan hakemine gönderilmiştir. Her iki hakemin de “Olumlu” değerlendirdiği bildiriler, sempozyum programına dahil edilmiş; “Olumsuz” değerlendirdiği bildiriler ise kabul edilmemiştir. Hakemlerden birinin “Olumlu”, diğerinin de “Olumsuz” değerlendirdiği bildiriler ise, üçüncü bir hakeme gönderilerek şekillenmiştir.

Sempozyuma bildiri özeti gönderen her bir bilim insanına ilgilerinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Sempozyumdan hemen sonra bildiriler basılacağı için, katılımcıların bildiri tam metinlerini sempozyum takviminde belirtilen 17 Eylül 2018 tarihine kadar göndermelerini rica ediyoruz.

Sempozyumda görüşmek dileğiyle…   

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 

  KABUL EDİLEN BİLDİRİLER (TIKLAYINIZ)