Sempozyum Sekreteryası

Uzm. Şule GÜL

Türk Dil Kurumu

Arş. Gör. Kenan AZILI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Tel: +90 506 831 30 23

e-posta: kenanazili@hotmail.com

Arş. Gör. Buket Nur KIRMIZIGÜL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Tel: +90 544 492 13 47

e-posta: buketkirmizigul@gmail.com

Öğr. Gör. Selin BAYRAK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tel: +90 551 408 31 50

e-posta: selinsenaysoy@gmail.com