Onur Kurulu

Prof. Dr. Dr. jur. h.c. Kemal ŞENOCAK, LL.M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Onur Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Derya ÖRS

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Türk Dil Kurumu Başkanı

Dr. Serdar ÇAM

TİKA Başkanı

Abdullah EREN

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

Prof. Dr. Şeref ATEŞ

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı