Önemli Tarihler

İlk Duyuru                                                                : 09 Şubat 2018

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi          : 25 Haziran 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı                                : 27 Temmuz 2018

Kabul Yazılarının Gönderilme Tarihi                   : 01 Ağustos 2018

Kayıt Ücretlerinin Son Yatırılma Tarihi               : 17 Eylül 2018

Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderime Tarihi: 17 Eylül 2018

Sempozyum Programının İlanı                            : 01 Ekim 2018