Katılım Şartları

1. Sempozyumun dili, Türkçedir.

2. Bir yazar, en fazla bir bildiri ile katılabilir.*

3. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

4. Bildiri sunum süresi 15 dakikadır. Her sunumdan sonra soru – cevap / tartışma için ayrıca 5 dakika süre verilir.

5. En az 250 sözcükten oluşan bildiri özetleri, web sayfamızdaki başvuru formu doldurularak en geç 25 Haziran 2018 tarihine kadar gönderilmelidir. Bildiriler, Kayıt ve Bildiri Gönderim sayfasından “Sempozyum Kayıt ve Bildiri Gönderim” bağlantısı üzerinden gönderilecek, e-posta ya da başka yollarla gönderilen bildiri özetleri ya da tam metinler dikkate alınmayacaktır.

6. Sempozyum sistemine gönderilen bildiri özetleri en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden de olumsuz gelen bildiri özetleri kabul edilmez. Hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, üçüncü bir hakemin görüşüne müracaat edilir. Değerlendirilmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın isimleri gizli tutulur.

7. Hakem raporları sonucunda başvurusu kabul edilen bildiri sahiplerinin listesi 27 Temmuz 2018 tarihinde sayfamızda ilan edilecektir. Sempozyum kabul yazıları bildiri sahiplerine 01 Ağustos 2018 tarihinde gönderilecektir.

8. Sempozyumda sunulan bildirilerin tamamı, 2018 yılı içinde basılacaktır. Bu sebeple kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte ve yazım kuralları menüsünde istenen biçimde (MLA), 17 Eylül 2018 tarihine kadar internet sayfamızdaki "Sempozyum Kayıt ve Bildiri Gönderim" bağlantısı aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

9. Katılımcılar, Eskişehir Tren Garı ya da Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden kalacakları otellere kendileri ulaşacaklardır. (Ulaşım sayfasını inceleyiniz.)

10. Katılımcıların konaklama, yemek, sempozyum çantası, kitap baskı ve etkinlik giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır.

11. Sempozyum katılım ücretleri 17 Eylül 2018 tarihine kadar yatırılmalıdır.

12. Sempozyum katılım ücreti olarak, yurtiçinden katılacaklar için 350 TL, yurtdışından katılacaklar için ise 100 Avro / 130 Dolar olarak belirlenmiştir. Katılım ücretlerinin 17 Eylül 2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen ilgili hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir. Katılım ücreti, bildiri sahibinin adı belirtilerek yatırılmalıdır.

* Çok yazarlı bildirilerde yazar başına 350 TL katılım ücreti ödenecek olup tüm yazarların konaklama, yemek, sempozyum çantası, kitap baskı ve etkinlik giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Bir yazarın birden fazla bildiride adının bulunması Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından benimsenmemektedir. Bu bildirilerin hakemlik süreci olumlu biçimde sonuçlansa dahi bildirilerden biri kabul edilecektir. Çok yazarlı bildirilerin yazarlarından sadece biri katılım ücreti gönderirse bu tür bildiriler de reddedilecektir.  

 

Katılım Ücreti: 

Yurt İçi: 350 TL 
Yurt Dışı: 100 Avro / 130 Dolar

 

T. Vakıflar Bankası TL Hesabı

Şube Adı: Osmangazi Üniversitesi Bağlı Şubesi

Şube Kodu: 1201

IBAN: TR16 0001 5001 5801 8017 5329 56

Hesap Sahibi: Lale ÇİÇEK

 

T. Vakıflar Bankası Avro (Euro) Hesabı 

Şube Adı: Osmangazi Üniversitesi Bağlı Şubesi 

Şube Kodu:  1201

IBAN:  TR51 0001 5001 5804 8016 8078 80

SWIFT: TVBATR2A (Yurt dışından para gönderimi için)

Hesap Sahibi: Lale ÇİÇEK

 

T. Vakıflar Bankası Dolar Hesabı 

Şube Adı: Osmangazi Üniversitesi Bağlı Şubesi

Şube Kodu: 1201

IBAN: TR35 0001 5001 5804 8016 8078 77 

SWIFT: TVBATR2A (Yurt dışından para gönderimi için)

Hesap Sahibi: Lale ÇİÇEK