X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı-2019
22.03.2019

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı-2019 yayımlanmıştır.

Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı-2019